sargyt_bg

Habarlar

Blog

 • Köp gatly PCB önümçiligi - Içki gatlak şekili, işläp düzmek, kesgitlemek, çap etmek

  Köp gatly PCB önümçiligi - Içki gatlak şekili, işläp düzmek, kesgitlemek, çap etmek

  Köp gatly PCB Içerki gatlak Çap etmegiň zynjyr nagyşlary uly arassa we sary otagda kesgitlenýär.Gysga zynjyrlardan gaça durmak üçin tozan ýoklugyna göz ýetirmek üçin arassa otag.Arassa bolansoň, paneller awtomatiki bolar ...
  Koprak oka
 • Deşikleriň üsti bilen örtülen PCB zawodyndaky PTH amallary - Elektroless himiki mis örtük

  Deşikleriň üsti bilen örtülen PCB zawodyndaky PTH amallary - Elektroless himiki mis örtük

  Deşikleriň üsti bilen örtülen PCB zawodynda PTH amallary --- Elektroless himiki mis örtük Iki gatly ýa-da köp gatlakly PCB-leriň hemmesi diýen ýaly geçirijini birikdirmek üçin deşiklerden (PTH) örtülen ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Lazer burawlaýyş mikrowiýalary - HDI PCB tagtalary öndürmegiň zerurlygy

  Lazer burawlaýyş mikrowiýalary - HDI PCB tagtalary öndürmegiň zerurlygy

  Lazer burawlaýyş tehnologiýasy - HDI PCB tagtalary öndürilmeli Postedazan wagty: 7-nji iýul, 2022 Kategoriýalar: Bloglar Bellikler: PCB, PCB önümçiligi, Ösen PCB, HDI PCB https://www.pcbshintech.com/uploads/laser-drilling1.mp4 Mikrovias Çap edilen platalar (PCB) pudagynda kör deşikler (BVH) diýilýär.T ...
  Koprak oka
 • PCB-ler mehaniki gaýtadan işlemek

  PCB-ler mehaniki gaýtadan işlemek

  Iberilen: 2022-nji ýylyň 3-nji iýuly Kategoriýalar: Bloglar Bellikler: pcb, pcba, pcb gurnama, pcb öndüriji mehaniki gaýtadan işlemekdir.Taýýar zynjyr tagtalary bu panellerden kesilýär ...
  Koprak oka
 • PCB STENCILI näme we ony nädip ulanmaly?

  PCB STENCILI näme we ony nädip ulanmaly?

  Iberilen: 2022-nji ýylyň 15-nji fewraly Kategoriýalar: Bloglar Bellikler: pcb, pcbs, pcba, pcb gurnama, smt, stencil PCB Stencil näme?PCB Stencil, Polat tor diýlip hem atlandyrylýar, takyk mukdarda lehim pastasyny takyk kesgitlenen ýere geçirmek üçin ulanylýan lazer kesilen açyk polat polatdyr ...
  Koprak oka
 • KCD bilen takyk buraw

  KCD bilen takyk buraw

  Iberilen senesi: 2021-nji ýylyň 26-njy maýy Kategoriýalar: Bloglar Bellikler: pcb, pcbs, pcb ýasamak, pcb önümçiligi, pcb ýasamak, innowasiýa, buraw, ccd PCB önümçilik tehnologiýalarynyň kämilleşmegi bilen, çap edilen platalar kiçi göwrümli we köpelýän köpelýär gatlaklary.Adatça, köp gatlak ...
  Koprak oka

T NEWZE Müşderi meselesi

BIRINJI Sargytdan 12% - 15% alyň

250 $ -a çenli.Maglumatlar üçin basyň

Göni söhbetdeşlikOnlaýn hünärmenSorag ber

shouhou_pic
live_top