order_bg

Bize goşul

Pcb şintech-de karýera başlamak isleýärsiňizmi?

Toparymyza goşulmak üçin zehinli we hereketli şahsyýetleri yzygiderli gözleýäris.

Çap edilen zynjyryň nämedigini bilenokmy?Electronicsöne elektronika ýa-da satuw bilen gyzyklanýarsyňyzmy?Mesele ýok - toparyň agzalarynyň köpüsi PCB ShinTech toparyna girmezden ozal-da ýokdy.PCB ShinTech öz içine alyjy we dinamiki atmosfera eýe, bu ýerde aragatnaşyk we toparlaýyn iş üstünliklerimiziň açarydyr.

ubna (3)

Örän zehinli we öz içine alyjy we dinamiki gurşawda işlemäge höwesli şahsyýetleri gözleýäris.Toparymyz üçin döreden medeniýetimize aç-açan mentaliteti suratlandyrýan toparymyzy sahylyk bilen sylaglaýarys.Işewürligimizi kabul etmek PCB ShinTech-de işlemegiň möhüm bölegi.

Biz bilen habarlaşyňshintech20210811@gmail.comtabşyrmak.

Poziton 1 #

Daşary ýurtdaky satuw wekili, PCB Önümçilik we PCB Assambleýasy

Doly iş güni ýa-da doly däl iş güni

Iş ýeri: Afrika, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika, Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Japanaponiýa we ş.m.

Aýlyk: Esasy aýlyk + ýapylmadyk komissiýa.Aýratyn mukdar we peýdalar şahsy / telefon söhbetdeşligi arkaly kesgitlener.

Poziton 2 #

Marketing hünärmeni, PCB Önümçilik we PCB Assambleýasy

Doly iş güni ýa-da doly däl iş güni

Iş ýeri: Hytaý

Aýlyk: Esasy aýlyk + ýapylmadyk komissiýa.Aýratyn mukdar we peýdalar şahsy / telefon söhbetdeşligi arkaly kesgitlener.

Gözlegiňizi ýa-da sitata haýyşyňyzy bize iberiňsales@pcbshintech.comPikiriňizi bazara çykarmak üçin önümçilik tejribesi bolan satuw wekillerimiziň birine birikmek.


T NEWZE Müşderi meselesi

BIRINJI Sargytdan 12% - 15% alyň

250 $ -a çenli.Maglumatlar üçin basyň

Göni söhbetdeşlikOnlaýn hünärmenSorag ber

shouhou_pic
live_top