order_bg

Önümler

Iň ýokary hytaý galyň mis PCB tagtalaryny öndüriji

Gysga düşündiriş:

PCB ShinTech, galyň mis PCB öndürýän we ýygnaýan ýokary hünärli öndüriji bolup, müşderilere öndürijilik we girdeji gazanmak maksatlaryna ýetmek üçin ýokary hilli we amatly bahadan ýokary galyň mis PCB önümini öndürip we öndürip biler.Misiň iň ýokary agramy bir futa 18oz çenli ýetip bilýän agyr mis PCB önümçilik hyzmatyny hödürleýäris2(630μm).Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Agyr mis PCB ýa-da galyň mis PCB, her fut üçin 3ozdan gowrak taýýar mis agramyny görkezýär2(140μm), her futa 1oz bilen deňeşdirilende2(35μm) ýa-da fut üçin 2oz2(70μm) mis agramy, adaty PCB mis galyňlygy bolanlarda bolýar.

Thick Copper or Heavy Copper PCBs (3)

Agyr mis PCB-ler, elektrik togunyň has ýokary tizligini dolandyrmak we has berk birikme nokatlaryny üpjün etmek bilen has uzak wagtlap has ýokary temperatura garşy durmaga ukyplylygy sebäpli elektrik elektron enjamlarynda we elektrik üpjünçilik ulgamlarynda giňden ulanylýar.

Galyň mis PCB-e has çydamlylygy we has ýönekeý gurluşy we has tygşytlylygyny alýar.Galyň mis tagtalar adaty tagtalara garanyňda has möhüm tok dykyzlygyny goldap biler.Galyň mis PCB-ler ýüzlerçe ýa-da müňlerçe amper göterip bilýär, adaty PCB-ler diňe iki sanly amperleri goldap biler.Agyr mis zynjyr tagtalary uzak wagtlap has ýokary temperatura garşy durup biler.Şeýle bolansoň, berk baglanyşyk nokatlaryny üpjün edýärler.Bu PCB-leriň özboluşly dizaýnynda PCB-e çydamly aýratynlyklaryny berýän has galyň, has agyr mis gatlagy bar.Biz bilen habarlaşyň »

Agyr mis çap edilen zynjyr tagtalary, ýokary tokly ýükler bilen işlemek üçin möhüm bolan programmalarda köp bolýar:

● Gün energiýasy öwrüjileri

● Kuwwaty sazlaýjy tolgundyryş ulgamlary

● powerokary güýçli düzediji

● Gorag releleri

Uc learadro güýji

Rail Demir ýollary üçin çekiş öwrüjileri

● Artykmaç röle

Ating atingyladyş, howa çalşygy we kondisioner (HVAC) ulgamlary

Thick Copper or Heavy Copper PCBs (1)

Umuman alanyňda, galyň mis zynjyr tagtalary bir taraply, iki taraplaýyn ýa-da köp gatly konfigurasiýalarda ýasalýar, iň esasy we amaly warianty bir taraply we iki taraplaýyn görnüşler bolýar.Bu ýönekeý konfigurasiýalar köp gatlaklylar bilen deňeşdirilende önümçiligi has tygşytly edýär.

PCB ShinTech, galyň mis PCB öndürýän we ýygnaýan ýokary hünärli öndüriji bolup, müşderilere öndürijilik we girdeji gazanmak maksatlaryna ýetmek üçin ýokary hilli we amatly bahadan ýokary galyň mis PCB önümini öndürip we öndürip biler.Misiň iň ýokary agramy bir futa 18oz çenli ýetip bilýän agyr mis PCB önümçilik hyzmatyny hödürleýäris2(630μm).Biz bilen habarlaşyň »

Thick Copper or Heavy Copper PCBs (4)
Thick Copper or Heavy Copper PCBs (7)
Thick Copper or Heavy Copper PCBs (2)
Thick Copper or Heavy Copper PCBs (5)
Thick Copper or Heavy Copper PCBs (6)

Gözlegiňizi ýa-da sitata haýyşyňyzy bize iberiňsales@pcbshintech.comPikiriňizi bazara çykarmak üçin önümçilik tejribesi bolan satuw wekillerimiziň birine birikmek.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  T NEWZE Müşderi meselesi

  BIRINJI Sargytdan 12% - 15% alyň

  250 $ -a çenli.Maglumatlar üçin basyň

  Göni söhbetdeşlikOnlaýn hünärmenSorag ber

  shouhou_pic
  live_top