order_bg

Önümler

Competitiveokary ygtybarlylyk Bäsdeşlik bahasy bilen ýokary dykyzlykly özara baglanyşyk (HDI) PCB

Gysga düşündiriş:

HDI PCB-ler bilen işlemek bilen baglanyşykly berk çydamlylyk, tejribeli we ygtybarly üpjün ediji bilen hyzmatdaşlygyň zerurdygyny görkezýär.Kiçijik bir kemçilik ýa-da düzüliş ýalňyşlygy hem möhüm problemalara sebäp bolup biler.PCB ShinTech dürli pudaklara ýokary hilli HDI PCB berdi.HDI PCB-lerimiziň hemmesi ISO9001, TS16949 we UL bilen synagdan geçirilýär we kepillendirilýär.Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Elektron komponentler kiçelýär we agramy azalýar, ýöne şonda-da hemişe gowulaşýan öndürijiligi talap edýär.Muny ýerleşdirmek üçin has kiçi funksiýalara has köp işlemeli.HDI PCB-leriň (ýokary dykyzlykly çap edilen elektron tagtalary) hut şu zady hödürleýär.Adaty PCB-ler bilen deňeşdirilende, HDI PCB-ler birligine has ýokary zynjyr dykyzlygyna eýe.Gömülen we kör wialaryň, şeýle hem diametri 0,006 ″ ýa-da ondanam az bolan mikrowiýalary ulanýarlar.

HDI tehnologiýasy dürli pudaklarda ulanylýan, esasanam soňky ýyllarda öndürijiligini ýa-da ygtybarlylygyny pese gaçyrman, göwrümi we agramy ep-esli azalýan elektronikalaryň köpüsini ösdürmek üçin möhüm hereketlendiriji boldy.

Many of this advanced equipment employs HDI technology. (2)

Sarp ediji elektronikasy

Noutbuklarda, smartfonlarda, planşetlerde we geýilýän zatlarda HDI tagtalary, şeýle hem sanly kameralar we GPS enjamlary ýaly beýleki sarp ediş elektronikalaryny tapyp bilersiňiz.Şeýle hem, öý üçin IoT enjamlarynyň möhüm bölekleri, şol sanda akylly termostatlar, holodilnikler we beýleki köp sanly birikdirilen enjamlar.

Aragatnaşyk

Routerler, wyklýuçateller, modullar we ýarymgeçirijiler, sanly wideo we ses enjamlary, radio tolkunlaryny ulanýan köp sanly kompýuter enjamlary ýa-da enjamlar.Bu tagtalar şahsy aragatnaşyk üçin ulanylýan enjamlarda, şeýle hem kärhanalara ulanylýan torlarda bar.

Awtoulag we howa giňişligi

HDI zynjyr tagtalary awtoulaglarda has möhüm rol oýnaýar, mysal üçin, hereketlendirijiniň dolandyryşlarynda, diagnostikasynda, howpsuzlyk aýratynlyklarynda we WiFi we GPS bortundaky beýleki amatly ýerlerde, yzky kameralar we ätiýaçlyk datçikler HDI tagtalaryna bil baglaýar.

Lukmançylyk enjamlary

Ösen elektron lukmançylyk enjamlary, gözegçilik, şekillendiriş, hirurgiki amallar, laboratoriýa derňewi we beýleki ulanyş enjamlary ýaly HDI PCB-leri öz içine alyp biler.HDI PCB-ler öndürijiligiň we kiçi göwrümiň, has tygşytly enjamlaryň we has möhümi, gözegçilik we lukmançylyk synaglarynyň takyklygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Senagat ulanylyşy

Häzirki wagtda kärhanalar inwentarlary yzarlamak we enjamlaryň işleýşine gözegçilik etmek üçin elektron gurallaryny ulanýarlar.enjamlar maglumatlary ýygnaýan we beýleki akylly enjamlar bilen aragatnaşyk gurmak, şeýle hem maglumatlary dolandyryşa bermek we amallary optimizirlemek üçin maglumatlary birikdirýän datçikleri öz içine alýar.

Many of this advanced equipment employs HDI technology. (1)

HDI PCB-ler bilen işlemek bilen baglanyşykly berk çydamlylyk, tejribeli we ygtybarly üpjün ediji bilen hyzmatdaşlygyň zerurdygyny görkezýär.Kiçijik bir kemçilik ýa-da düzüliş ýalňyşlygy hem möhüm problemalara sebäp bolup biler.PCB ShinTech dürli pudaklara ýokary hilli HDI PCB berdi.HDI PCB-lerimiziň hemmesi ISO9001, TS16949 we UL bilen synagdan geçirilýär we kepillendirilýär.Biz bilen habarlaşyň »

Öz içine alýar

● Gatlaklaryň sany 4-50 gatlak

Qty kw.> = 1 prototip, çalt öwrüm, kiçi sargyt, köpçülikleýin önümçilik

FR Materiallar FR-4, Tokary TG FR-4,Beýlekiler

● Minimal çyzyk yzy / boşluk 0.002 / 0.002 "(2 / 2mil ýa-da 0.05 / 0.05mm)

0.004 "0,450" aralygyndaky islendik buraw ölçegi

● Dolandyrylan Impedans

● Surface Finish HASL, OSP, Suwa çümdürmek altyn we ş.m.

● Elektrik synagy

● IPC600 II synp ýa-da has ýokary standartlar

● ISO-9001, ISO-14000, UL, TS16949, käwagt AS9100 kepillendirilen

SerediňDolyPCB önümçiligiMümkinçilikler sahypasy».

Çap edilen zynjyr tagtalarynyň spesifikasiýasy ýa-da talaplary barada bize aýdyň.Siziň üçin iň amatly bahalary sitata ederis.Biz bilen habarlaşyň »

5G-PCB5

Gözlegiňizi ýa-da sitata haýyşyňyzy bize iberiňsales@pcbshintech.comPikiriňizi bazara çykarmak üçin önümçilik tejribesi bolan satuw wekillerimiziň birine birikmek.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  T NEWZE Müşderi meselesi

  BIRINJI Sargytdan 12% - 15% alyň

  250 $ -a çenli.Maglumatlar üçin basyň

  Göni söhbetdeşlikOnlaýn hünärmenSorag ber

  shouhou_pic
  live_top