order_bg

Önümler

Hususy ýokary hilli tygşytly “Rigid-Flex” çap edilen aýlaw tagtalary ýasamak

Gysga düşündiriş:

Has giňişlik netijeliligini we çykdajylaryny, agramyny tygşytlamagy teklip etseler-de, gaty çeýe PCB-ler dürli dizaýn düzgünlerini talap edýär we dizaýner we öndürijiler üçin gaty tagtalardan has kyn bolup biler.PCB ShinTech, müşderilerimiziň köpüsine çylşyrymly berk flex çap edilen zynjyr tagtalarynyň dizaýnyny bazara çykarmaga kömek etmekde tejribeli.Geljekdäki taslamaňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin şu gün PCB ShinTech bilen habarlaşanyňyzda wagtyňyzy tygşytlaň we býudjetiňizi goraň.Gaty çeýe çözgütler üçin çalt sitata jogap, çeýe gurşun wagtlary, tehniki goldaw we bahadan baha alarsyňyz.Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Adyndan görnüşi ýaly, gaty-flex PCB-ler biri-birine hemişelik birikdirilen gaty zynjyr tagtalarynyň we çeýe zynjyr tagtalarynyň düzümidir.Rigid-flex, bir programmada çeýe we berk tagtanyň gurluşygyny ulanýan ýokary uýgunlaşýan PCB-leriň bir görnüşidir.

“Rigid-Flex” zynjyr tagtalarynyň artykmaçlyklary sebäpli, has giň gerimde ulanylýar:

Sarp ediji elektronikasy

● Şertnama öndürmek

Digital speedokary tizlikli sanly ösüş

● Gurallar

● Yşyk-diodly indikatorlar we yşyklandyryş

● Elektrik enjamlary

● RF we mikrotolkun enjamlary

● We beýleki önümçilik goşundylary

Flex-Rigid PCB (1)

“Rigid-Flex” zynjyr tagtalarynyň dogry ulanylmagy kyn, çäkli giňişlik şertleri üçin iň amatly çözgütleri hödürleýär.Bu tehnologiýa, polýarlygy we kontakt durnuklylygyny kepillendirmek bilen enjam bölekleriniň ygtybarly birikdirilmegini, şeýle hem a wilka we birleşdiriji komponentleriň azalmagy.“Rigid-Flex” zynjyr tagtalarynyň goşmaça artykmaçlyklary dinamiki we mehaniki durnuklylyk, netijede 3 ölçegli dizaýn erkinligi, ýönekeýleşdirilen gurnama, ýer tygşytlamak we birmeňzeş elektrik aýratynlyklaryny saklamakdyr.“Rigid-Flex” zynjyr tagtalaryny ulanmak umumy çykdajylary azaldyp biler soňky önümiň.

Has giňişlik netijeliligini we çykdajylaryny, agramyny tygşytlamagy teklip etseler-de, gaty çeýe PCB-ler dürli dizaýn düzgünlerini talap edýär we dizaýner we öndürijiler üçin gaty tagtalardan has kyn bolup biler.PCB ShinTech, müşderilerimiziň köpüsine çylşyrymly berk flex çap edilen zynjyr tagtalarynyň dizaýnyny bazara çykarmaga kömek etmekde tejribeli.

Flex-Rigid PCB (2)

Geljekdäki taslamaňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin şu gün PCB ShinTech bilen habarlaşanyňyzda wagtyňyzy tygşytlaň we býudjetiňizi goraň.Gaty çeýe çözgütler üçin çalt sitata jogap, çeýe gurşun wagtlary, tehniki goldaw we bahadan baha alarsyňyz.Biz bilen habarlaşyň »

IPC görkezmelerine laýyklykda standartlaşdyrylan önümçilik prosesi ISO9001, TS16949 we UL kepillendirilen ygtybarly we şol bir wagtyň özünde tygşytly önümi kepillendirýär.

Rigid-Flex PCB-ler üçin tehniki wariantlar

Gaty-flex zynjyrlaryň köpüsi köp gatlakly.Gaty flex PCB içerki / daşarky örtükli deşikleriň üsti bilen birleşdirilen bir / birnäçe flex tagtany we gaty tagtalary öz içine alyp biler.

Gaty flex PCB-iň PCB ShinTech önümçilik mümkinçiliklerini barlaň.

 

Görnüş

Gatlaklar

2-den 24-e çenli gatlak, şol sanda "uçýan guýruklar"

Geçirijiniň ini min.

75µm

Ularyllyk halka min.

100µm / 4mil

Min.Ø

0,1 mm

Acesüzler

Himiki altyn (maslahat berilýär), suwa çümdürmek üçin gap, HAL gurşunsyz

Materiallar

Flex (Polyimide, ýokary Tg polimid) + Rigid (FR-4, FR-4 beýik Tg, Alýumin, Teflon we başgalar)

Maddy galyňlyk

62µm-den başlaýan polimid iki esse, FR4 100µm-den başlaýar

Maks.ululygy

250mm x 450mm

Satyjy

Örtük ýa-da çeýe lehim duralgasy

Hil derejesi

IPC II synp, IPC III synp

Specialörite spesifikasiýa

Halfarym kesilen / Kastelirlenen deşikler, baglylyk gözegçiligi, gatlaklary düzmek

Rigid-Flex PCB-iň çeýe bölegi

 

Görnüş

Öz içine alýar

Gatlak

1-den 10-a çenli gatlak, örtülen

-

Ularyllyk halka min.

100µm

100µm

Min.Ø

0,15 mm

0,2 mm

Acesüzler

Himiki altyn (maslahat berilýär), ENEPIG, himiki kümüş

Himiki altyn

Materiallar

Polimid, ýokary Tg polimid

Polimid

Misiň galyňlygy

18µm / 0,5 oz

18µm, 35µm

Güýçlendiriji

0.025µm - 3.20mm

0,2mm, 0,3mm

Maks.ululygy

250mm x 450mm

-

Impedans gözegçiligi

Hawa (10% çydamlylyk)

-

Synaglar

Elektron synag

 

Rigid-Flex PCB-leri düzmek boýunça teklipler

Zynjyr gurluşygy

Radius hasaplamasy

1 gatlak (bir taraply)

Flex galyňlygy x 6

2 gatlak (iki taraplaýyn)

Flex galyňlygy x 12

Köp gatlak

Flex galyňlygy x 24

Beýleki dizaýn maslahatlary şulary öz içine alýar:

Possible Mümkin boldugyça 90˚ egilmekden gaça duruň.

● uwaş-ýuwaşdan egilmek elmydama has ygtybarlydyr.

End Bend radiusy egilmäniň içinden ölçelýär.

A Egrem-bugramdan geçýän geçirijiler egilmek üçin perpendikulýar bolmaly.

Corner Burçly yzlaryň ýerine egrilen yzlary ulanyň.

● yzlar egilmek üçin perpendikulýar bolmaly.

Flex-Rigid PCB (3)

Gözlegiňizi ýa-da sitata haýyşyňyzy bize iberiňsales@pcbshintech.comPikiriňizi bazara çykarmak üçin önümçilik tejribesi bolan satuw wekillerimiziň birine birikmek.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  T NEWZE Müşderi meselesi

  BIRINJI Sargytdan 12% - 15% alyň

  250 $ -a çenli.Maglumatlar üçin basyň

  Göni söhbetdeşlikOnlaýn hünärmenSorag ber

  shouhou_pic
  live_top